Kredīta brīvdienas

Bezmaksas kredītu salīdzināšana

Atrodi visizdevīgāko kredītu - viegli!

Saņem kredītu rekordīsā laikā

Ņemot kredītu un aprēķinot iespējas tos atmaksāt līgumā norunātajā laikā, tomēr var gadīties nonākt finansiālās problēmās, kas rada grūtības ar aizdevuma atmaksu, neatkarīgi no tā, vai tas ir ātrais, studiju, patēriņa vai hipotekārais kredīts. Tomēr arī šādās situācijās bankas un citas kredītiestādes saviem klientiem piedāvā risinājumu, un tās ir kredīta brīvdienas. Šāds pakalpojums nozīmē, ka uz kādu laika posmu, par kuru iepriekš vienojas kredīta ņēmējs un izsniedzējs, iespējams atbrīvoties no kredīta maksājumiem. Protams, vēlāk šī summa ir jāatmaksā.

Kredīta brīvdienu pakalpojuma izmantošana dot kredīta ņēmējam iespēju meklēt variantu, kā tikt galā ar kredītsaistību izpildi. Lai gan tas ir tikai periodisks atbrīvojums no ikmēneša maksājumiem, tomēr tas ir pietiekams laiks, lai grūtībās nonācis cilvēks spētu rast vai vismaz apdomāt kādu alternatīvu, kā nopelnīt naudu vai arī samaksāt izdevumus neparedzētu gadījumu risināšanā, kas citādāk nebūtu iespējams. Kredīta brīvdienas ir pakalpojums, kuru kredītiestāde vai banka piedāvā, lai atvieglotu dzīvi savam klientam, tāpēc nepieciešamības gadījumā nevajag izvairīties to izmantot.

Kredīta brīvdienu pakalpojumu mēdz izmantot arī gadījumos, ja privātpersona vēlas vienkārši uz laiku atbrīvoties no stingrā atmaksas grafika un doties, piemēram, ceļojumā.

Kādi ir kredīta brīvdienu varianti?

Parasti bankas un citas kredītiestādes piedāvā nepilnās un pilnās kredīta brīvdienas.

Nepilnās kredīta brīvdienas

Visbiežāktiek piedāvātas nepilnās kredīta brīvdienas, kas nozīmē, ka kādā laika posmā, par kuru iepriekš tiek panākta vienošanās, kredītņēmējam iespējams nemaksāt parāda pamatsummu. Lai iegūtu šādu iespēju, nepieciešams rakstīt iesniegumu kredītiestādei un izskaidrot, kādā situāciju kredīta ņēmējs nonācis, un kādēļ nepieciešamas kredīta brīvdienas. Iesniegumā arī nepieciešams informēt par to, kastikts veikts, lai pēc kredīta brīvdienu beigām atkal varētu veikt savus maksājumus atbilstoši grafikam.Tomēr nepilnās kredīta brīvdienasnenozīmē, ka kredīta ņēmējs pilnībā tiek atbrīvots no parāda atmaksas, jo būs nepieciešams turpināt maksāt ikmēneša procentu maksājumus. Tomēr uz laiku tiem samazināta kopējā atmaksas summa, kas ļaus pārvarēt finanšu sarežģījumus un atgriezties pie regulāras maksājumu veikšanas.

Pilnās kredīta brīvdienas

Pilnās kredīta brīvdienas  paredz, ka kredīta ņēmējs ir pilnībā atbrīvots no kredīta atmaksas  – gan ikmēneša, gan procentu summas– uz vienu vai vairākiem mēnešiem. Iegūt šādu iespēju ir grūtāk, jo šim lūgumam jābūt ļoti labi pamatotam. Tāpēc šādas kredīta brīvdienas tiek piešķirtas retāk.

Katrs kreditors ir norādījis gadījumus, kuros piešķir kredīta brīvdienas. Tie ir gadījumi, ar kuriem iepriekš nevar rēķināties un tos paredzēt, piemēram, darba zaudēšana, ģimenes pieaugums vai kāds nelaimes gadījums. Ja kredīta ņēmējs nonācisfinanšu grūtībās, nepieciešams nekavējoties doties uz kredītiestādes filiāli un, konsultējoties ar tās darbiniekiem, kopīgi mēģināt rast risinājumu.

Pastāv arī kredīta brīvdienas ātrajiem kredītiem, kas ļauj samaksāt kādu noteiktu naudas summu un pagarināt atmaksu termiņu. Visbiežāk kredīta atmaksu tiek piedāvāt pagarināt par  7, 14 vai 30 dienām, kuru laikānepieciešams atrast veidu, kā dzēst kredītsaistības.

Ko darīt, kad kredīta brīvdienas beigušās?

Kad kredīta brīvdienas beigušās, kredīta ņēmējam ir divi varianti, kā turpināt savus ikmēneša maksājumus. Tosir iespējamsatmaksāt, pārfinansējot aizņēmumu vai pagarinot atmaksas termiņu. Pēc nepilno kredīta brīvdienu perioda beigām parasti ikmēneša maksājumi tiek nedaudz palielināti, jo kredīta brīvdienas nenozīmē, ka maksājums par šo laika periodu ir atcelts. Tāpēc šajā laikā neveiktie maksājumi tiek vienlīdzīgi izdalīti un pievienoti atlikušajam atmaksas termiņam. Kredīta brīvdienas ietilpst kredīta atmaksas termiņā, kas nozīmē, ka banka vai cita kredītiestāde automātiski nepagarina atmaksas laiku.

Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu, taču tādos gadījumos arī jārēķinās ar ilgākām kredītsaistībām un ilgāku laiku, kurā kredīta ņēmējam tā izsniedzējiem ir jāmaksā procenti. Tas jāņem vērā, arī kopumā izvērtējot nepieciešamību pieprasīt kredīta brīvdienas un meklējot risinājumus, kā pārvarēt savas finanšu grūtības.

Atsākot maksājumus pēc pilnajām kredīta brīvdienām, pie mēneša maksājuma, kas sekos pēc kredīta brīvdienu perioda beigām, tiek pievienota procentu summa, kas konkrētajā laika periodānetika maksāta. Pamatsumma, tāpat kā pēc nepilnajām kredīta brīvdienām, tiek sadalīta uz atlikušo atmaksas termiņu. Arī šajā gadījumā ir iespējama termiņa pagarināšana.

Izmantojot kredītu brīvdienas studiju kredītam, parasti piešķirtais termiņš ir visa mācību gada garumā vai uz vēl ilgāku laiku, lai students spētu pabeigt mācības un atrast darbu. Šāda kredīta gadījumā gan iespējamas tikai daļējas kredīta brīvdienas.Ilgtermiņa kredītiem, kā piemēram hipotekārajam kredītam, kura saņemšanai ir nepieciešama ķīla vai galvojums, kredīta brīvdienas ir iespējams izmantot vairākas reizeskredīta atmaksas laikā. Tas ir iespējams, jo šādi kredīti parasti tiek ņemti uz vairākiem gadiem. Šādos gadījumos galvenokārt tiek piedāvātas daļējās kredītu brīvdienas, kurās kredīta ņēmējam bankai vai kredītiestādei ir jāmaksā tikai procenti.

Ja ir skaidra izpratne par to, kas ir kredīta brīvdienas un kādas ir šī pakalpojuma sniegtās priekšrocības, kā arī trūkumi, daudz vieglāk pieņemt lēmumu par vai pret to izmantošanu. Kaut arī kredīta brīvdienas nesamazina summu, kas jāatdod kredītiestādei un tas ir tikai īslaicīgs atvieglojums, tomēr tā ir iespēja kā sakārtot savu finansiālo situāciju, kad tas ir nepieciešams.